Kiinteistöjen hoidettavuuteen kriteeristö, tavoitteena terveet ja toimivat tilat

TOKI ry TEEMANA ON V. 2022 OLLUT HUOLTOTILOJEN SUUNNITTELU  

Yhdistyksen tarkoituksena on laadukkaiden, toimivien ja tehokkaiden ratkaisujen edistäminen kiinteistöjen ylläpidossa. Yhdistys edistää ja kehittää tilojen ja materiaalien helppohoitoisia suunnitteluratkaisuja, painottaa kiinteistöjen elinkaariajattelun ylläpitoa ja edistää puhtauspalvelualan ammatillisen työvoiman saatavuutta ja koulutuksen kehittämistä. Huoltotilat vaikuttavat todella paljon kiinteistön ylläpitoon niin työvoimakustannuksiin että kiinteistön elinkaareen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • tiedottaa kiinteistönpidon eri osapuolille näistä asioista 
  • kerää ja soveltaa tutkimustietoja ja hyödyntää teknisiä ratkaisuja
  • järjestää voittoa tavoittelematta puhtauspalvelujen koulutustoimintaa

Yhdistys antaa lausuntoja, järjestää keskustelu-, neuvonta- ja tiedotus- yms. tilaisuuksia, osallistuu ja kehittää hankkeita. Yhteistyöllä edistetään puhtaiden, toimivien ja viihtyvien sekä kestävien kiinteistöjen syntyä ja ylläpitoa.

  • Suunnittelua
  • Rakentamista
  • Toimiva koti
  • Upeat toimitilat