Toki Ry:n toiminta

TOKI ry tutkii ja kehittää yhteistyössä johtavien tutkimuslaitosten, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa toimintamalleja julkisten tilojen, toimitilojen sekä pientalosuunnittelun avuksi. Suunnittelun lähtökohtia ovat toimivat suunnittelu-, rakenne-, pinta- ja järjestelmäratkaisut tilojen hoidettavuuden ja ylläpidon sujuvuuden näkökulmasta.

TOKI ry:n pyrkimys on tiivistää yhteistyötä suunnittelun, rakentamisen ja tilojen ylläpitoon liittyvien alojen ja asiantuntijoiden sekä tuotevalmistajien kesken. Moniammatillinen lähestymistapa tarjoaa laajemman ja kokonaisvaltaisemman lähtökohdan rakennetun ympäristön kehittämiseen ja laadun parantamiseen.
Yhteistyöllä edistetään puhtaiden, toimivien ja viihtyvien sekä kestävien kiinteistöjen syntyä ja ylläpitoa.


TOKI ry:n tavoite on lisätä yleistä ymmärrystä rakennuksiin liittyvistä terveydellisistä kysymyksistä ja oikeista toimintatavoista siten, että rakennusterveyden kannalta päädytään mahdollisimman oikeisiin, oikea-aikaisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin. Samalla haluamme vähentää epätarkoituksenmukaisista toimenpiteistä syntyviä tarpeettomia kustannuksia ja muita lieveilmiöitä.

Tarjoamme asiantuntevaa opastusta korjaus- ja uudisrakentamisen tueksi sekä nykyisten tilojen hoidettavuuden arviointiin.
• tilojen toimivuus
• puhtauden ja hygieenisyyden edistäminen
• pintojen ja järjestelmien huollettavuus
• ylläpidon kannalta toimivat ratkaisut

TOKI ry edistää
• tilojen ja materiaalien helppohoitoisia suunnitteluratkaisuja
• kiinteistöjen elinkaariajattelun ylläpitoa
• puhtauspalvelualan ammatillisen työvoiman saatavuutta ja koulutuksen kehittämistä
• tiedottaa kiinteistönpidon toimijoille ja sidosryhmille hyvään hoidettavuuteen ja tilojen toimivuuteen liittyvistä asioista
• kerää ja soveltaa tutkimustietoja ja hyödyntää teknisiä ratkaisuja
antaa lausuntoja, järjestää keskustelu-, neuvonta- ja tiedotus- yms. tilaisuuksia
• osallistuu ja kehittää kiinteistöjen toimivuutta, kestävyyttä ja viihtyisyyttä edistäviä ja ylläpitäviä hankkeita